Evoke 6061 electric motorcycle
ข่าวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ข่าวมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ (Bigbike News) มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ต้นแบบ Evoke 6061 electric bike มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับเดินทางระยะไกลพิเศษ ใกล้ถึงเวลาเปิดตัว

ด้วยการชาร์จแต่ละครั้ง Evoke 6061 สามารถเดินทางได้ไกลถึ […]